Lapsen syntymäkartta

Lapsen syntymäkartta on kuin avoin kirja, joka paljastaa hänen potentiaalinsa ja ainutlaatuiset ominaisuutensa. Se toimii oppaana vanhemille ja isovanhemmille, auttaen ymmärtämään lapsen olemusta, sekä tukemaan hänen kehitystään lapsen yksillölisten tarpeiden mukaan.

Tulkitsen lapsen syntymäkartan aurinkomerkin, kuumerkin ja nousumerkin perusteella, koska näiden kolmen tekijän yhdistelmä tarjoaa arvokasta tietoa lapsen persoonallisuudesta. Syntymäkartassa on paljon muitakin tekijöitä, jotka tarjoavat lisätietoa, mutta keskityn, näihin kolmeen keskeiseen elementtiin, voidakseni tarjota mahdollisimman selkeän ja informatiivisen tulkinnan.

Aurinkomerkki: liittyy tahtoon ja perusluonteeseen. Se edustaa lapsen keskeistä identiteettiä, itseilmaisua ja elinvoimaa.

Kuumerkki: kuvastaa lapsen emotionaalista maailmaa, tunne-elämää, reaktioita eri tilanteisiin. Kuumerkki paljastaa, miten lapsi ilmaisee tunteitaan, sekä millaiset asiat tuovat hänelle turvallisuuden tunnetta.

Nousumerkki: kertoo siitä, millaisen ensivaikutelman lapsi antaa ulospäin, miten hän ilmaisee itsensä ja kommunikoi ympäristön kanssa ja miten hän lähestyy sosiaalisia tilanteita.

Tulkinntaa varten tarvitsen lapsen syntymäajan (päivä, kuukausi, vuosi) kellonaika sekä paikka

Tulkinnan voit tilata astrotieto@gmail.com tai 0400666991

Hinta 60€

Tulkinta toimitetaan kun maksusuoritus näkyy tilillä. Lasku ja tulkinnan sisältävä tiedosto lähetetään sähköpostilla.

fiSuomi