Onko sijoittaminen pelkkiä numeroita ja analyysejä?

On tehty lukuisia tutkimuksia, joissa on havaittu, että  Kuu vaikuttaa ihmisten mielialaan, ja mieliala puolestaan vaikuttaa päätöksentekoon, tiedon omaksumiseen ja sijoitustoimintaan. Astrologiset tekijät, kuten Kuun sijainti ja sen aspektit  muihin taivaankappaleisiin herättävät keskustelua, koska ne vaikuttavat päätöksentekoon.

Yhdysvaltain keskuspankin tunnustamat yhteydet sijoittajien mielialan ja osakemarkkinoiden päivittäisten liikkeiden välillä korostavat myös Kuun merkitystä sijoitustoiminnassa. Joten sijoittaminen ei olekaan pelkkiä numeroita ja analyysejä; sijoittajien päätökset  ovat vahvasti sidoksissa tunnetiloihin, eivätkä pelkästään taloudellisiin arvioihin. Kaiken kaikkiaan nämä tutkimukset osoittavat sijoitustoiminnan monimuotoisuutta ja sen vaikutusta ihmisten mielialaan yhdessä astrologisten tekijöiden kanssa. Vaikka monet ammattisijoittajat saattavat pitää tällaisia näkökulmia spekulatiivisina, ne tuovat  tarpeen ymmärtää sijoitusmaailman psykologisia ulottuvuuksia, jotta voitaisiin kehittää tehokkaampia strategioita ja paremmin ennustaa markkinoiden käyttäytymistä.

Kuun nopean liikkumisen takia se tekee useimpina päivinä monia erilaisia aspekteja muihin taivaankappaleisiin, mikä vaikuttaa päivän energiaan ja sitä kautta ihmisten käyttäytymiseen ja mielialaan. Aina kun aloitat jotain uutta, solmit sopimuksia, järjestät  tapaamisia tai neuvotteluja, ostat, myyt, matkustelet tai suunnittelet muita sinulle tärkeitä toimia, on hyvä ajoittaa ne sellaiseen ajankohtaan, jolloin  Kuu ja planeetat ovat suotuisassa asemassa. Oikea ajoitus on kaikki kaikessa, se lisää mahdollisuuksia menestyä.

Olen suunnitellut astrologisen Kuualmanakan, missä voit seurata Kuun päivittäistä sijaintia, sen tekemiä aspekteja muihin taivaankappaleisiin sekä muita Kuun ilmiöitä. Almanakassa on otettu huomioon myös planeettojen keskinäiset aspektit. 

Jotta voisit hyödyntää almanakka, sinun ei tarvitsee osata astrologiaa. Almanakassa Kuun muodostamat haasteelliset aspektit, jotka symboloivat esteitä tai vastoinkäymisiä, on merkitty punaisella, kun taas auttavat aspektit on merkitty vihreällä

Jätä kommentti

fiSuomi