Julkaistu Jätä kommentti

Onko sijoittaminen pelkkiä numeroita ja analyysejä?

On tehty lukuisia tutkimuksia, joissa on havaittu, että  Kuu vaikuttaa ihmisten mielialaan, ja mieliala puolestaan vaikuttaa päätöksentekoon, tiedon omaksumiseen ja sijoitustoimintaan. Astrologiset tekijät, kuten Kuun sijainti ja sen aspektit  muihin taivaankappaleisiin herättävät keskustelua, koska ne vaikuttavat päätöksentekoon.

Yhdysvaltain keskuspankin tunnustamat yhteydet sijoittajien mielialan ja osakemarkkinoiden päivittäisten liikkeiden välillä korostavat myös Kuun merkitystä sijoitustoiminnassa. Joten sijoittaminen ei olekaan pelkkiä numeroita ja analyysejä; sijoittajien päätökset  ovat vahvasti sidoksissa tunnetiloihin, eivätkä pelkästään taloudellisiin arvioihin. Kaiken kaikkiaan nämä tutkimukset osoittavat sijoitustoiminnan monimuotoisuutta ja sen vaikutusta ihmisten mielialaan yhdessä astrologisten tekijöiden kanssa. Vaikka monet ammattisijoittajat saattavat pitää tällaisia näkökulmia spekulatiivisina, ne tuovat  tarpeen ymmärtää sijoitusmaailman psykologisia ulottuvuuksia, jotta voitaisiin kehittää tehokkaampia strategioita ja paremmin ennustaa markkinoiden käyttäytymistä.

Kuun nopean liikkumisen takia se tekee useimpina päivinä monia erilaisia aspekteja muihin taivaankappaleisiin, mikä vaikuttaa päivän energiaan ja sitä kautta ihmisten käyttäytymiseen ja mielialaan. Aina kun aloitat jotain uutta, solmit sopimuksia, järjestät  tapaamisia tai neuvotteluja, ostat, myyt, matkustelet tai suunnittelet muita sinulle tärkeitä toimia, on hyvä ajoittaa ne sellaiseen ajankohtaan, jolloin  Kuu ja planeetat ovat suotuisassa asemassa. Oikea ajoitus on kaikki kaikessa, se lisää mahdollisuuksia menestyä.

Olen suunnitellut astrologisen Kuualmanakan, missä voit seurata Kuun päivittäistä sijaintia, sen tekemiä aspekteja muihin taivaankappaleisiin sekä muita Kuun ilmiöitä. Almanakassa on otettu huomioon myös planeettojen keskinäiset aspektit. 

Jotta voisit hyödyntää almanakka, sinun ei tarvitsee osata astrologiaa. Almanakassa Kuun muodostamat haasteelliset aspektit, jotka symboloivat esteitä tai vastoinkäymisiä, on merkitty punaisella, kun taas auttavat aspektit on merkitty vihreällä.

Löydät almanakan sivun ylärivistä.

Terveisin, Catharina  

 

 

 

 

 

 

Julkaistu Jätä kommentti

Planetaariset aikakausisyklit

Planetaariset aikakausisyklit ja syklien indeksit antavat meille tietoa tulevista ajoista, muun muassa taloudellisista taantumista ja tulevista trendeistä. Syklien kulkua ei pysty muuttamaan, mutta niiden tunteminen antaa mahdollisuuden valmistautua uusien  trendien tuloon  ja säätä oma toiminta synkronoimaan ajan laadun kanssa. Kuuluisa ranskalainen astrologi André Barbault, joka teki uraa uurtavaa työtä planetaaristen syklien parissa, käytti ajan laadun tutkimiseen planeettasyklien indeksiä. Vuonna 2011 hän kirjoitti: Suuri taloudellinen heilahtelu tapahtuu vuosina 2018-2026, mutta kriittisin aika tulee olemaan vuosina 2020-2021, jolloin saatamme olla vaarassa. Mahdollisesti uusi pandemia, rajoitukset ja yhteiskunnan mureneminen ovat keskipisteessä, erityisesti Euroopassa.

Saturnuksen ja Pluton yhtymä tapahtuu 33-38 vuoden välein, ja niiden yhtymäaspektin aikana yleinen energia on pelokas ja kaoottinen. Sinä aikana tapahtuu suuria mullistuksia, kuten esimerkiksi Saturnus/Pluton yhtymän aikana 1982, jolloin oli kylmän sodan aika, pelko kolmannesta maailmansodasta ja ihmiskunnan tuhoutumisesta. Silloin marssittiin rauhan puolesta, esimerkiksi Suomessa järjestettiin valoa- yöhön rauhamarssi. 

Astrologisesta näkökulmasta konjunktio merkitsee yhden syklin loppua ja toisen alkua.

 Tammikuussa 2020 oli Saturnuksen ja Pluton yhtymä Kauriin merkissä, mihin liittyi myös Jupiter. Saturnus symboloi rajoituksia, konservatiivisuutta ja auktoriteetteja. Plutoon liittyy valtaan, elämän ja kuoleman teemat, alamaailma, sekä pankki ja pörssitoiminta. Jupiterin läsnäololla voi selittää maailmanlaajuista kaaosta, koska Jupiter laajentaa kaikkea, mihin se koskee.

Katsotaan ajassa eteenpäin. Lähivuosina kaikki kolme ulkoplaneettaa vaihtavat merkkiä vesi- ja maaelementeistä – tuli ja ilma elementteihin. Vuoden 2026 aikana ne muodostavat keskenään harmonisen kuvio. Viimeistään silloin maamerkkien pitkä hallituskausi päättyy.